Privacy Policy

PETRA VEIKKOLA PHOTOGRAPHY:N TIETOSUOJASELOSTE
Tämä on Petra Veikkola Photographyn henkilötietolain 10 § ja 24 § ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR, artiklat 13,14 ja 30) mukainen tietosuojaseloste.

Laadittu 24.5.2018.

1. Rekisterinpitäjä

Petra Veikkola Photography
Y-tunnus: 2577902-2

Osoite: Ainolantie, 37800 Akaa

www.petraveikkola.com
www.petraveikkolaphotography.com

2. Rekisteristä vastaava henkilö

Petra Veikkola
Puhelin: +358 400 5999 34

Sähköposti: petra(at)petraveikkola.com

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on asiakaspalvelu, asiakassuhteen ylläpito, hoitaminen ja kehittäminen, palvelujen toteuttaminen, tuotteiden ja palvelujen markkinointi, markkinointi- ja mielipidekyselyiden toteuttaminen, tutkimukset, toiminnan ja sivustojen kehittäminen, analyysit ja tilastot, jälleenmarkkinointi käyttäen Facebookin, Googlen, Dubsadon, Pic Timen ja ConvertKitin työkaluja.

Rekisteri koostuu yllä mainittujen sivustojen, maksuttomien oppaiden tilaamisen sekä erilaisten tuotteiden ja palvelujen ostamisen kautta postituslistalle liittyneistä käyttäjistä.

Rekisterin henkilötietoja käytetään yhteydenpitoon sähköpostilistalla oleviin käyttäjiin sekä yrityksen ja asiakkaiden välisen asiakassuhteen hallintaan ja ylläpitoon.

Käyttäjää tiedotetaan sivustojen uutisista ja ajankohtaisista tapahtumista henkilötietolain mukaisesti.

Käyttäjä hyväksyy, että yritys lähettää sähköpostin välityksellä myös suoramarkkinointi-, suoramainonta-, mielipide-, markkinointitutkimusmateriaalia ja/tai muita näihin rinnastettavia osoitteellisia lähetyksiä.

4. Käsittelyn oikeusperusteet

Rekisterinpitäjällä on oikeus käsitellä rekisteröityjen henkilötietoja asiakkaan suostumuksella, asiakkaan antaman toimeksiannon, asiakassuhteen tai muun asiallisen yhteyden perusteella.

5. Rekisterin tietosisältö

Yhteystiedot; etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, mahdolliset muut tiedot, jotka on kerätty rekisteröidyn suostumuksella

Yritysasiakkaan henkilö- ja/tai yritystiedot; y-tunnus, sähköpostiosoite, postiosoite, postitoimipaikka ja -numero, puhelinnumero ja mahdolliset muut tiedot, jotka on kerätty rekisteröidyn suostumuksella

Asiakasportaalitiedot: käyttäjätunnus ja salasana

Asiakassuhteen ylläpitoa koskevat tiedot; laskutus- ja maksutiedot, tilaustiedot, asiakaspalautteet, yhteydenotot

Lisäksi sivustolla käytetään evästeitä. Google Analytics kerää kävijätietoja kuten IP-osoitteen ja sivustokäynnit.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan henkilöiltä itseltään sivuston lomakkeiden avulla, lähetetyistä viesteistä, ladattavista digitaalisista tuotteista, ostoksesta verkkokaupassa, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

7. Henkilötietojen säilytysaika

Tietoja säilytetään vain sen ajan, kun se on asianmukaista eikä henkilötietoja säilytetä pidempään kuin on tarpeen ottaen huomioon henkilötietojen käsittelyn tarkoitus tai kunnes uutiskirjeen tilaaja peruu tilauksensa. Asiakas voi myös itse pyytää tietojensa poistoa.

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Sähköpostilistalla olevien käyttäjien tietoja (etunimi, sukunimi ja sähköpostiosoite) siirretään EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella oleville ohjelmistoille:

ConvertKit sähköpostimarkkinointiohjelma. ConvertKit on sitoutunut EU:n Privacy Shield standardiin. Lue lisää: https://convertkit.com/privacy/

Dubsado asiakashallintajärjestelmä. Dubsado on sitoutunut EU:n Privacy Shield standardiin. Lue lisää: https://www.dubsado.com/dubsado-privacy-policy

Pic Time valokuvagalleria. Pic Time on sitoutunut EU:n Privacy Shield standardiin. Lue lisää: https://www.pic-time.com/#PrivacyPolicy

Pixieset valokuvagalleria. Pixieset on sitoutunut EU:n Privacy Shield standardiin. Lue lisää: https://pixieset.com/privacy/

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti.

Manuaalisen aineiston tietoja säilytetään rekisterinpitäjän lukituissa tiloissa.

10. Rekisteröidyn tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle (yhteystiedot yllä).

Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä.

Rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle (yhteystiedot yllä).

Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

CLOSE MENU